شاخص اشتغال (Employment Index)

نگاه کلی به گزارشهای اشتغال

    نرخ اشتغال یک شاخص مهم و معنی دار اقتصادی در سطوح مختلف جامعه به شمار می آید و بدیهی است که به وسیله آن سلامت اقتصاد کشور سنجیده می شود. نماگرهای اشتغال (Employment indicators) به عنوان یک مولفه مهم در محاسبه دیگر شاخص های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی به کار گرفته می شوند. به طور کلی رایجترین کاربرد صورتهای گوناگون اشتغال در ایالات متحده آمریکا تنها در صد نرخ بیکاری ماهانه نیست، بلکه نرخ تغییر شغلهای جدید ایجاد شده یا آمار دستمزدگیران بخش غیر کشاورزی بسیار با اهمیت است. ارقام شغلهای جدید به وسیله نسبت اختلاف بین کل نیروی کار شاغل تقسیم بر کل نیروی کار بدست می آید. گر چه داده های اشتغال و بیکاری اغلب مختلط و پیچیده هستند، به هر حال اطلاعات زیادی را در دسترس گروههای مختلف جامعه قرار می دهند.

   در بازار فارکس، شاخص های متداولی شامل نرخ بیکاری، آمار دستمزدگیران و شاغلان بخش صنعتی و بخش غیر کشاورزی، میانگین در آمد هر ساعت نیرو کار و میانگین ساعات کار هفته زیر نظر گرفته می شود؛ اما سرمایه گذاران و معامله گران هیچگاه ریسک تغییر آمار شاغلان و دستمزدگیران بخش غیر کشاورزی را که پیرو نرخ بیکاری است، نادیده نمی گیرد.این داده ها نشان می دهند که بر طبق آمار های جدید کار فرمایان چه میزان شغل توانسته اند در طی دوره زمانی مشخص ایجاد نمایند. جدول زیر فهرستی از شاخص های رایج اشتغال و بیکاری را نشان می دهد.

نماگرهای رایج اشتغال و بیکاری
آمار شاغلین (فهرست دستمزد گیران) بخشهای غیر کشاورزی Non-fram payrolls
آمار شغلهای ایجاد شده توسط کارفرمایان بخش صنعتی Manufacturing payrolls
در خواستهای اولیه برای بیمه بیکاری Initial Jobless(Unemployment) claims
نرخ بیکاری Unemployment rate
میانگین ساعات کار هفتگی Average workweek
میانگین در آمد ساعتی کارکنان Average Earnings
کل ساعات کار شاغلان Total hours of Employment
شاخص بها و ارزش اشتغال ECI) Employment Cost Index)
بهره وری و هزینه های نیروی کار Productivity and Unit Labor Costs
کل میزان ساعات کار Aggregate Hours Worked
کارگران پاره وقت Part-Time Workers
کارگران دلسرد Discouraged Workes
نرخ بیکاری افزوده Augmented unemployment rate

اهمیت گزارش اشتغال

   پیش از انتشار رسمی تازه ترین گزارش آمار اشتغال، بازار بیشتر به سوی پیش بینی ارقام آن تمرکز می یابد. داده ها و ارقام گزارش اشتغال همزمان و به صورت ماهانه و داده های مربوط به میزان متقاضیان مزایا و بیمه بیکاری هر هفته در دسترس همگان قرار می گیرد. آمار در خواستهای اولیه بیمه بیکاری برای بازار چندان با اهمیت تلقی نمی گردند، چرا که کامل و گویا نیستند. به نظر می رسد این داده ها حقیقت را بازگو نمی کنند، زیرا همه کارگران و کارمندان از پوشش بیمه بیکاری برخوردار نیستند. گزارشهای اشتغال که در آمریکا به عنوان گزارش نیروی کار نیز شناخته می شود، مهمترین شاخص کلان اقتصادی به شمار می آید و توسط وزارت کار به صورت ماهانه تهیه شده و به همراه چندین نماگر مهم معمولا در اولین جمعه هر ماه منتشر می شوند و در مجموع نگاهی جامع و فراگیر به اقتصاد آمریکا دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.