نوشته‌ها

اسیلاتور مک للان

اسیلاتور مک للان (McClellan Oscillator)

   شرمان مک للان نوسانگری را براساس تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی در نمودار پیشرفت – پسرفت AD تعریف کرد به نام خود او یعنی مک للان نامیده می شود. اسیلاتور مک للان از تفاوت بین میانگین متحرک های نمایی ۱۹ روزه (۱۰% روند) و ۳۹ روزه (۵% روند) مربوط به نمودارهای روزانه پیشرفت – پسرفت به وجود می آید. اسیلاتور در دو طرف خط صفر نوسان می کند که بالاترین و پایین ترین حد آن ۱۰۰- و ۱۰۰+ می باشد. اگر اسیلاتور مک للان به بالای ۱۰۰+ برسد اخطار خرید هیجانی و اگر به زیر ۱۰۰- رسید اخطار فروش هیجانی را صادر می کند و اگر از بالا خط صفر را به سمت پایین قطع کند نشانگر اخطار فروش و بر عکس آن نشانگر اخطار خرید است. همینطور که در تصویر پایین مشاهده می فرمایید هیستوگرام نوسانگر مک للان. عبور به سمت بالای خط صفر اخطار مثبت می دهد. بالای ۱۰۰+ منطقه خرید هیجانی و پایین ۱۰۰- منطقه فروش هیجانی می باشد.

   در مثال زیر در نمودار Nasdaq در تایم فریم روزانه در اسیلاتور مک للان اشباع فروش و اشباع خرید کاملا مشخص می باشد که روی منقطه اشباع خرید باشد سیگنال فروش صادر می شود و اگر در منطقه اشباع فروش باشد سیگنال خرید صادر می گردد که در تصویر کاملا گویا می باشد.

شاخص مجموع مک للان (McClellan Summation Index)

   شاخص مجموع مک للان نوع بلند مدت نوسانگر مک للان است. شاخص مجموع مک للان انباشت جمع های روزهای منفی و مثبت در نوسانگر مک للان است. در حالی که نوسانگر مک للان برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت استفاده می شود. شاخص مجموع، پهنای بازار را در محدوده بزرگتری بررسی کند و برای مشخص کردن نقاط چرخش در روندهای بزرگ استفاده می شود. در تصویر پایین شاخص مجموع مک للان نسخه بسط یافته و طولانی مدت نوسانگر مک للان است. شاخص مجموع برای تحلیل روندهای بزرگ به کار می روند. عبور رو به پایین منفی تلقی می شود و عبور رو به بالا مثبت تلقی می شود ولی در تصویر ما که با رنگ زرد مشخص می باشد رو به پایین به منفی تلقی شده است.

اسیلاتور چیست

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

   اسیلاتور ابزاری است که به معامله گر این امکان را می دهد که در دوره های تثبیت بازار و ثبات قیمت ها و زمانی که روندی در بازار مشاهده نمی شود بتواند همچنان سود کسب کند. با این حال اسیلاتور محدود به دوره های بدون روند بازار نیست.استفاده از اسیلاتورها در ارتباط با تحلیل نمودار های قیمت در طی روندهای بازار یکی از کارکردهای ارزشمند آنهاست که اخطار های مناسبی را در نقاط هیجانی بازار که غالبا خرید هیجانی و فروش هیجانی نامیده می شوند به معامله گر اعلام می کند.از سوی دیگر اسیلاتور می تواند معامله گر را از رو به پایان بودن جنبش یک روند مطلع کند پیش از اینکه وقوع این اتفاق قطعی و مسجل شود. اسیلاتورها می توانند با نشان دادن واگرایی های قطعی در این باره که روند در آستانه کامل شدن است اخطار بدهند.

کاربرد اسیلاتور ها در رابطه با روند

   اسیلاتور از این لحاظ که تابعی از تحلیل اولیه روند می باشد یک اندیکاتور ثانویه محسوب می شود. همزمان با معرفی انواع مختلف اسیلاتورهایی که امروزه توسط تحلیل گران تکنیکی به کار می روند این نکته که همواره باید در جهت اصلی روند بازار معامله کرد مورد تاکید دایم است. البته توجه داشته باشید که مواقعی نیز وجود دارند که اسیلاتورها کاربرد به مراتب بیشتری نسبت به سایر ابزارهای تکنیکی دارند. برای مثال در نزدیکی شروع یک روند بزرگ اسیلاتور ها نه تنها مفید نیستند بلکه حتی می توانند باعث گمراهی نیز بشوند اما در مقابل در زمان رسیدن قیمت به نقاط بحرانی مانند سقف ها و کف ها اسیلاتورها کاربردهای بسیار با ارزشی دارند.

تفسیر اسیلاتور

   هر چند برای ساختن یک اسیلاتور جنبشی راه های زیادی وجود دارد ولی معمولا تفاوت های اساسی در تفسیر یک اسیلاتور نسبت دیگری بسیار کم است. اغلب اسیلاتورها دارای ساختار شبیه به هم می باشند. آنها در پایین نمودار قیمت به صورت یک باند افقی ترسیم می شوند. هر چند قیمت دارای نوسان به سمت بالا، پایین یا حتی خنثی است ولی یک اسیلاتور اساسا به شکل یک باند مستقیم و صاف می باشد برخی از اسیلاتورها دارای یک نقطه میانی می باشند که فضا را به دو رنج افقی بالایی و پایینی تقسیم می کند. بسته به فرمولی که در ساخت اسیلاتور به کار برده شده خط میانی معمولا خط صفر می باشد. یرخی از اسیلاتورها دارایی دو باند بالایی و پایینی می باشند که بین صفر تا صد تقسیم بندی می شوند.

قوانین کلی برای تفسیر اسیلاتورها 

   به عنوان یک قانون کلی هنگامی که یک اسیلاتور به بالاترین و یا پایین ترین مقدار خود رسید اینطور تعبیر می شود که حرکت فعلی قیمت خیلی سریع و یا خیلی تند بوده و لازم است که در آن تصحیح و یا توقفی به وقوع بپیوندد. به عنوان یک قانون کلی دیگر معامله گر باید در زمانی که اسیلاتور در پایین ترین وضعیت خود قرار دارد خرید کرده و زمانی که اسیلاتور در بالاترین وضعیت خود قرار دارد اقدام به فروش نماید. عبور از تقطه میانی به عنوان سیگنال خرید و یا فروش ارزیابی می شود.

سه استفاده مهم از اسیلاتور

   در سه زمان کاربرد و اهمیت اسیلاتور به بیشترین مقدار خود می رسد. این سه موقعیت در تمامی اسیلاتورها مشترک می باشد و کاربرد دارد.

  1. اسیلاتور زمانی بسیار مفید واقع می شود که به نقاط بحرانی خود در نزدیکی بالاترین و یا پایین ترین مقدار در فضای بین باندهای خود رسیده باشد. زمانی که اسیلاتور نزدیک به بالاترین حد خود باشد می گویند خرید هیجانی یا اشباع خرید (Over bought) در حال وقوع می باشد و زمانی که اسیلاتور در کمترین حد خود باشد می گویند فروش هیجانی یا اشباع فروش (Over bought) در حال وقوع است. این اخطاری است مبنی بر اینکه روند بیش از حد بسط یافته و بسیار آسیب پذیر شده است.
  2. واگرایی بین اسیلاتور و قیمت در زمانی که اسیلاتور در یکی از نقاط بحرانی خود می باشد معمولا اخطار بسیار مهمی است.
  3. عبور از خط صفر (یا نقطه میانی) معمولا اخطار مهمی برای انجام معامله در جهت حرکت روند قیمت ارزیابی می شود.

اندازه گیری جنبش

   مفهوم جنبش پایه ای ترین کاربرد اسیلاتورها می باشد. جنبش به معنی اندازگیری سرعت تغییرات قیمت نسبت به سطوح واقعی ای که قیمت ها در آن قرار دارند می باشد. برای محاسبه جنبش بازار تغییرات قیمت را در یک فاصله زمانی ثابت به طور مداوم اندازگیری می کنند. برای ساخت یک خط جنبش ده روزه ساده ترین راه این است که قیمت های پایانی ده روز قبل را از آخرین قیمت پایانی کسر کنیم. سپس این مقدار مثبت یا منفی نسبت به خط صفر ترسیم می شود.

اندازه گیری میزان صعود یا نزول توسط جنبش

   با رسم تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص چارتیست می تواند میزان رشد و یا نزول را اندازه گیری کند. اگر قیمت ها در حال رشد باشند و خط جنبش بالاتر از خط صفر قرار گرفته و در حال صعود باشد به این معناست که روند صعودی رو به رشدی داریم. اگر سطح بالایی خط اسیلاتور شروع به صاف شدن کرد به این معناست که بهره به دست آمده با استفاده از قیمت های پایانی اخیر به همان اندازه بهره به دست آمده از قیمت های پایانی ده روز قبل می باشد. تا زمانی که قیمت ها در حال رشد باشند نرخ رشد (یا سرعت آن) نیز در حال صعود است و وقتی خط جنبش به سمت خط صفر شروع به نزول کرد روند رو به رشد هنوز باقی است و صرفا سرعت رشد کاهش پیدا کرده است و تحرک و جنبش اش کمتر شده است.

خط جنبش جلوتر از تغییرات قیمت حرکت می کند

   ساختار خط جنبش به گونه ای است که باعث می شود که همواره یک گام از حرکات قیمت جلوتر باشد. این خط کاهش یا افزایش قیمت ها را هدایت می کند و زمانی که آن روند را ترک می کند قیمت ها همچنان به روند قبلی خود ادامه می دهند. سپس شروع به حرکت در جهت مخالف می کند و این زمانی است که قیمت ها شروع به ترک روند خود می کنند.

تقاطع با خط صفر به عنوان اخطار های خرید و فروش 

همانطور که در بالا ذکر شد نمودار یک خط صفر می باشد. بسیاری از تحلیلگران تکنیکی از تقاطع جنبش با خط صفر برای دریافت اخطارهای خرید و فروش استفاده می کنند. تقاطع رو به بالا با خط صفر اخطار خرید و تقاطع رو به پایین با خط صفر اخطار فروش ارزیابی می شود.