نوشته‌ها

الگوهای هارمونیک قسمت چهارم

الگوهای هارمونیک قسمت چهارم

الگو خرچنگ (Crab) :

   این الگو نیز یکی از الگوهای قدرتمندی است که در بازار تشکیل می شود. در این الگو نیز از اعداد فیبوناچی جانشین استفاده شده است. بازگشت در این الگو نیز از نقطه D اتفاق می افتد در این الگو در روندهای صعودی A در بالاترین نقطه قرار می گیرد سپس قیمت پس از تصحیح کامل از نقطه X عبور کرده و در نقطه D بازگشت را آغاز می کند.ولی در روندهای نزولی A در پایین ترین نقطه قرار می گیرد و سپس قیمت پس از تصحیح کامل از نقطه X عبور میکند  با اینکه الگوی AB=CD  جانشین در آن تشکیل می شود ولی این الگو نیز از الگو های قدرتمند است.

   موج AB حداکثر به اندازه ۶۱.۸ در صد موج XA می تواند ریتریس کند اگر موج AB  بیشتر از ۶۱.۸ در صد موج XA حرکت کند الگو نمی تواند الگو خرچنگ باشد موج BC می تواند بین ۳۸.۲ در صد الی ۸۸.۶ در صد موج AB بازگشت کند موج CD به اندازه حداقل ۲۶۱.۸ در صد و حداکثر ۳۶۱.۸ در صد موج BC حرکت می کند در این الگو، کل حرکت ABCD به اندازه ۱۶۱.۸ در صد موج XA حرکت می کند PRZ در این الگو هم به مانند دو الگو قبلی شامل سه خط است.

   الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن می توان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

 • نقطه A بین ۳۸٫۲ تا ۸۸,۶ درصد فاصله XA بازگشت دارد.
 • نقطه C بین ۲۲۴,۰ تا ۳۶۱,۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
 • هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله CD می باشد.
 • هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت AD می باشد.

حد ضرر برای الگو خرچنگ (Crab) :

   تشخیص محل مناسب حد ضرر در الگوی خرچنگ نسبت به دیگر الگوها کمی سخت می باشد. برخلاف گارتلی که نقطه مهم X میزان اعتبار الگو را تعیین می کند و برای تعیین نقاط هدف قیمت از آن استفاده می شود در الگو خرچنگ چنین نقطه ای وجود ندارد. تا زمانی که یک الگو خرچنگ کاملا تشکیل نشده نمی توان تعریف دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت ارائه داد، بنابراین تعیین حد ضرر در الگوی خرچنگ بستگی زیادی به روند قیمت در منطقه بازگشتی دارد.

   در مثال زیر همینطور که مشاهده می فرماید در جفت ارز GBPJPY در تایم فریم سی  دقیقه در انتهای یک روند صعودی یک الگو خرچنگ تشکیل شده است که باعث نزول قیمت شده است.

الگو کوسه (Shark) :

   موج XA  فقط به اندازه ۱.۱۳ در صد یا ۱.۶۱۸ در صد موج B حرکت می کند و موج AB ایکستنشین (EXT) به اندازه ۱.۶۱۸ در صد تا ۲.۲۴ در صد تا موج D حرکت می کند این الگو موج C در نمودارهای نزولی در انتهای روند بالاترین نقطه و موج B پایین ترین نقطه می باشد موج XA باید همیشه پایین تر از موج B  باشد این الگو همیشه بین موج های AC و OC همیشه واگرایی خواهیم داشت.

  الگوی شارک از سه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن می توان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

 • نقطه B بین ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ درصد فاصله XA حرکت دارد.
 • نقطه C بین ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ درصد فاصله AB حرکت دارد.
 • هدف اول از نقطه ورودی، ۰.۵۰ درصد فاصله BC می باشد.
 • هدف دوم از نقطه ورودی، ۰.۶۱۸ درصد فاصله بازگشت OB می باشد.

حد ضرر برای الگو کوسه (Shark) :

   تشخیص محل مناسب حد ضرر در الگوی شارک نسبت به دیگر الگوها کمی سخت می باشد.برخلاف گارتلی که نقطه مهم X میزان اعتبار الگو را تعیین می کند و برای تعیین نقاط هدف قیمت از آن استفاده می شود در الگو کوسه چنین نقطه ای وجود ندارد. تا زمانی که یک الگو کوسه کاملا تشکیل نشده نمی توان تعریف دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت ارائه داد، بنابراین تعیین حد ضرر در الگوی کوسه بستگی زیادی به روند قیمت در منطقه بازگشتی دارد.

در مثال زیر همینطور که مشاهده می فرماید در جفت ارز AUDUSD در تایم فریم یک ساعته در میانه یک روند یک الگو شارک تشکیل شده است همینطور در تصویر زیر مشاهده می فرماید در اسیلاتور RSI به  خط OS نزدیک شده و بین نقطه A و C یک واگرایی RD+ هم به وجود آمده است و باعث رشد قیمت در نمودار شده است.

الگو سایفر (Cypher) :

   این الگو نیز یکی از الگوهای قیمتی هستش که در بازار کم به وجود می آید. در این الگو نیز از اعداد فیبوناچی جانشین استفاده شده است. بازگشت در این الگو نیز از نقطه D اتفاق می افتد در این الگو X در پایین ترین نقطه قرار می گیرد و نقطه C در بالاترین نقطه قرار دارد موج AB همیشه پایین تر از موج C می باشد در روند های صعودی ولی در روندهای نزولی موج C بالاتر از موج AB قرار می گیرد.

  الگوی سایفر از سه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن می توان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

 • نقطه B بین ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصد فاصله XA بازگشت دارد.
 • نقطه C بین ۱۱۳ تا ۱۴۱.۴ درصد فاصله AB حرکت دارد.
 • هدف اول از نقطه ورودی، ۰.۵۰ درصد فاصله BC می باشد.
 • هدف دوم از نقطه ورودی، ۰.۶۱۸ درصد فاصله بازگشت XC می باشد.

حد ضرر در سایفر (Cypher) :

   کلید هر معامله موفق در این است که قبل از هر معامله مبلغ ریسک مورد نظرتان را تعیین کنید. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر خیلی بالا در هر معامله حد ضرر تعیین کنید. حد ضرر در هارمونیک ترید در نقطه ای قرار می گیرد که شما می دانید (منطقه بازگشتی) PRZ درست عمل نکرده است.هارمونیک ترید یک روش موثر است زیرا مناطقی که جهت روند عوض می شود را با احتمال بالا تعیین می کند.

   حد ضرر در این الگو براساس نقطه X تعیین می شود. در سایفر صعودی حد ضرر باید زیر نقطه ِD باشد، و در سایفر نزولی حد ضرر باید بالا نقطه X باشد.

   در مثال زیر همینطور که مشاهده می فرماید تشکیل یک الگوی سایفر در نمودار به وجود آمده است که باعث ریز نمودار شده است.

الگوهای هارمونیک قسمت سوم

الگوهای هارمونیک قسمت سوم

الگو خفاش (Bat pattern) :

   در استفاده از این الگو از عدد ثانویه دیگری استفاده شده است که ریشه چهارم ۰.۶۱۸  عدد ۰.۸۸۶ است. در این الگو در روندهای صعودی A بالاترین نقطه و X پایین ترین نقطه است. نقطه C از نقطه A پایین تر است و نقطه D که بازگشت از این ناحیه رخ می دهد کمی بالاتر از X قرار می گیرد و در واقع موج XA به اندازه ۰.۸۸۶ در صد خود را تصحیح می کند ولی در روندهای نزولی در الگو بت X  در بالاترین نقطه قرار می گیرد و نقطه A در پایین ترین نقطه قرار دارد و نقطه C از A بالاتر است. الگو بت در امواج الیوت در موج چهار و یا موج B اتفاق می افتد و واگرایی بیشتر در نقاط XD و یا BD رخ می دهد.

   موج AB باید کمتر از ۶۱.۸ در صد موج XA، ریتریس کند بطور معمول این ریتریس باید ۵۰ در صد و یا ۳۸.۲ در صد موج XA باشد موج BC می تواند بین ۳۸.۲ در صد الی ۸۸.۶ در صد موج AB بازگشت کند موج CD حداقل به اندازه ۱۶۱.۸ در صد و حداکثر ۲۶۱.۸ در صد موج BC حرکت می کند در صورتیکه موج CD کمتر از ۱۶۱.۸ در صد موج BC حرکت کند، الگوی بت تشکیل نخواهد شد در این الگو، کل حرکت ABCD  به اندازه ۸۸.۶ در صد موج XA حرکت می کند.

الگوی بَت تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن می توان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

 • نقطه B بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله XA بازگشت دارد.
 • نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
 • نقطه D تا حدود ۸۸٫۶  درصد فاصله AB بازگشت دارد.
 •  هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله CD می باشد.
 •  هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله XA می باشد.

حد ضرر برای الگو خفاش (Bat) :

   حد ضرر در این الگو کمی پایین تر از نقطه X قرار می گیرد که می توان بر طبق آن وارد یک معامله با نسبت سود به ضرر خوب شد.

   در مثال زیر همینطور که مشاهده می فرماید در جفت ارز NZDUSD در تایم فریم چهار ساعته در یک روند صعودی بعد از تکمیل شدن الگوی پروانه قیمت حرکت به سمت صعودی و تکمیل شدن الگوی خفاش حرکت می کند پس از رسیدن به آن نقطه قیمت احتمال برگشت در آن نقطه و نزولی آن می باشد.

 

 

 

الگوی سه درایو (Three drive)  :

   اگر چه الگوی سه درایو (Three drive) به پیچیدگی الگوهای قبلی نیست اما در تعیین یک نقطه کلیدی در Potential Reversal Zone) PRZ) بسیار مهم است. مهمترین جز در این الگو، تقارن مناسب بین حرکات قیمت است. تشخیص این الگو بسیار ساده است، این الگو شامل پروجکشن (پیش آمدگی) قیمت در الگوی مورد نظر است.

   وقتی قیمت در حال ایجاد Drive اول می باشد این حرکت باید کاملا مشخص باشد، بعد از شکل گیری اولین پروجکشن، قیمت شروع به تشکیل دومین پروجکشن می کند که پس از شکل گیری آن به راحتی ناحیه بازگشتی قابل تشخیص است.این الگو معمولا بین نقاط دو و سه واگرایی به وجود می افتد.

حد ضرر در سه درایو (Three drive) :

   حد ضرر در الگوی سه درایو مشابه الگوی پروانه است که قبلا عنوان شد. چون حرکات قیمت به صورت پروجکشن اتفاق می افتد بنابراین نقطه قبلی وجود ندارد که با استفاده از آن به تعیین حد ضرر بپردازیم. بنابراین باید توجه خود را به کندل هایی معطوف کنید که در ناحیه بازگشتی تکمیل می شود.

    در مثال زیر همینطور که مشاهده می فرماید در جفت ارز USDCHF در تایم فریم چهار ساعته در  یک روند نزولی در حال تشکیل الگوی سه درایو هستیم.

الگوهای هارمونیک قسمت چهارم

الگوهای هارمونیک قسمت دوم

الگوهای هارمونیک قسمت دوم

الگو گارتلی (Gartly) :

   مهمترین خصوصیت گارتلی چند نقطه به خصوص هستند که به آنها اشاره می شود این نقاط عبارتند از : A، B، C، X و D .

   بزرگترین حرکت قیمت در الگو بازوی OA شکل می گیرد. به دنبال آن حرکت از A  به سمت B آغاز می شود. حرکت از A به سمت B مقدمه تشکیل، الگوی AB=CD می باشد که نقطه اتمام این الگو اشاره به نقطه بازگشت دارد. گارتلی ایده آل از تعریف در صدهای فیبوناچی اصلی به دست می آید. یکی از مهمترین تصحیح ها در تشکیل این الگو نقطه D یا ۰.۷۸۶ در صد از بازوی OA می باشد. اگر چه ممکن است قیمت اندکی از این ناحیه عبور کند اما نباید تصحیح کامل صورت بگیرد (به نقطه O برسیم.) این الگو مقدمه یک حرکت زیباست مخصوصا با تشکیل AB=CD. نکته مهم دیگر در این الگو ۰.۶۱۸ در صد تصحیح از بازوی OA است که به نقطه B ختم می شود. بازوی AB باید در حدود این در صد تصحیح بازگشتش را انجام دهد.

   موج AB فقط به اندازه ۶۱.۸ در صد موج OA می تواند Retrace کند در صورتیکه موج AB کمتر یا PRZ* بیشتر از۶۱.۸ در صد موج OA بازگشت کند، الگو نمی تواند Gartly باشد موج BC می تواند بین ۳۸.۲ در صد الی ۸۸.۶ در صد موج AB بازگشت کند موج CD به اندازه ۱۱۳ در صد الی ۱۶۱.۸ در صد موج BC حرکت می کند در الگوی گارتلی موج CD نمی تواند و نباید از ۱۶۱.۸ در صد موج BC فراتر رود در این الگو کل حرکت ABCD به اندازه ۷۸.۶ در صد موج OA بازگشت می کند.

   در صد تصحیح که به نقطه B می رسد بسیار مهم است زیرا پروجکشن BC که به نقطه D ختم می شود از این نقطه آغاز می گردد که معمولا ۱.۲۷ تا ۱.۶۱۸ در صد از بازوی BC می باشد.

   الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن می توان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

 •  نقطه B تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله OA بازگشت دارد.
 • نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.
 • نقطه D بین ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله OA بازگشت دارد.
 •  هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ درصد فاصله CD می رسد..
 • هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله AD می رسد.

   گارتلی در امواج الیوت در موج دو تشکیل می شود و معمولا بین موج های OD یا موج های BD واگرایی به وجود می آید.

حد ضرر در گارتلی :

   کلید هر معامله موفق در این است که قبل از هر معامله مبلغ ریسک مورد نظرتان را تعیین کنید. برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر خیلی بالا در هر معامله حد ضرر تعیین کنید. حد ضرر در هارمونیک ترید در نقطه ای قرار می گیرد که شما می دانید (منطقه بازگشتی) PRZ درست عمل نکرده است.هارمونیک ترید یک روش موثر است زیرا مناطقی که جهت روند عوض می شود را با احتمال بالا تعیین می کند.

   حد ضرر در این الگو براساس نقطه O تعیین می شود. در گارتلی صعودی حد ضرر باید زیر نقطه O باشد، و در گارتلی نزولی حد ضرر باید بالا نقطه O باشد.

   به عنوان مثال همینطور که در تصویر پایین مشاهده می فرماید در جفت ارز AUDCHF در تایم فریم یک ساعته تشکیل یک الگو گارتلی هستیم که در یک روند نزولی قرار گرفته است. در صد تصحیح از XA به D برابر ۰.۷۸۶ در صد می باشد و در صد اکستینشن (Ext) از موج BC به D برابر ۱/۶۱۸ در صد می باشد که تشکیل یک PRZ قوی هستیم که قیمت در این ناحیه مقاومت نشان داده است و قیمت به سمت پایین حرکت کرده است.

الگو پروانه (Butterfly pattern) :

   الگو پروانه یک سیگنال قدرتمند با پتانسیل بالا برای ایجاد حرکت بازگشتی است، چندین عامل مهم برای تشکیل یک الگوی پروانه صحیح وجود دارد، یکی از مهمترین موارد در تشخیص یک الگوی پروانه ایده آل اینست که آنها اغلب جاهایی تشکیل می شوند که قیمت کف ها و سقف هایی را تشکیل داده است.

   این الگو از نقطه X آغاز شده و تا نقطه A یعنی بالاترین نقطه در الگو حرکت می کند. الگوی AB=CD از همین نقطه شروع می شود. نقطه C نباید از نقطه A  بالاتر رود، مهمترین نقطه در الگو پروانه نقطه D می باشد. در الگو پروانه صعودی این نقطه باید پایین ترین نقطه در الگو باشد ولی در الگو پروانه نزولی نقطه D حتما باید بالاترین نقطه در الگو قرار گیرد این یکی از مهمترین مسائلی است که الگو پروانه را از گارتلی متمایز می کند.

   باید بدانیم یک الگوی پروانه ایده آل معمولا در روندهای قیمت با یک محدوده مشخص، تشکیل می شود. در یک الگوی پروانه موج نهایی الگو قوی ترین موج است.شرط برابری AB=CD به عنوان یک شرط اساسی در الگو هارمونیک برای تشکیل الگو پروانه ایده آل لازم است و همین طور پروجکشن های جانشین ۱.۲۷ و ۱.۶۱۸ می تواند به شناسایی محل دقیق بازگشت کمک کند.

   موج AB دقیقا به اندازه ۷۸.۶ در صد موج XA، ریتریسمین می کند موج BC می تواند بین ۳۸.۲ در صد الی ۸۸.۶ در صد موج AB بازگشت کند موج CD به اندازه حداقل ۱۶۱.۸ در صد و حداکثر ۲۲۴ درصد موج BC حرکت میکند در این الگو، کل حرکت ABCD به اندازه ۱۲۷.۲ در صد موج XA حرکت می کند PRZ در این الگو هم به مانند الگوهای قبلی شامل سه نسبت است.

   الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن می توان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.

 • نقطه B تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله XA بازگشت دارد.
 • نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.
 • نقطه D تا ۱۲۷٫۲ یا ۱۶۱٫۸ درصد فاصله XA بازگشت دارد.
 • هدف اول از نقطه ورودی، ۶۱٫۸ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله CD می باشد.
 • هدف دوم از نقطه ورودی، ۱۲۷٫۲ درصد فاصله بازگشت AD می باشد.

   این الگو در امواج الیوت در موج پنج اتفاق می افتد و واگرایی معمولا بین موج های XD و یا BD  اتفاق می افتد.

تعیین حد ضرر در الگو پروانه :

   تشخیص محل مناسب حد ضرر در الگوی پروانه نسبت به دیگر الگوها کمی سخت می باشد. برخلاف گارتلی که نقطه مهم X میزان اعتبار الگو را تعیین می کند و برای تعیین نقاط هدف قیمت از آن استفاده می شود در الگو پروانه چنین نقطه ای وجود ندارد. تا زمانی که یک الگو پروانه کاملا تشکیل نشده نمی توان تعریف دقیقی از خطوط حمایت و مقاومت ارائه داد، بنابراین تعیین حد ضرر در الگوی پروانه بستگی زیادی به روند قیمت در منطقه بازگشتی دارد.

   به عنوان مثال همینطور که در تصویر پایین مشاهده می فرماید در جفت ارز USDJPY در تایم فریم  سی دقیقه تشکیل یک الگو پروانه هستیم که در یک روند نزولی تشکیل شده است از XA به D برابر ۱۶۱.۸ در صد می باشد و در صد اکستینشن (Ext) از موج BC به D برابر ۱.۶۱۸ در صد می باشد که تشکیل یک PRZ قوی هستیم که قیمت در این ناحیه یک حمایت پر قدرت ایجاد شده  و قیمت به سمت بالا حرکت کرده است.

*PRZ چیست؟ PRZ  مخفف عبارت Potential Reversal Zone به معنی “منطقه دارای پتانسیل بازگشت” می باشد.

الگوهای هارمونیک قسمت سوم