نوشته‌ها

کانال کشی در امواج الیوت قسمت دوم

کانال کشی در امواج الیوت قسمت دوم (Elliott wave channel)

امواج پیشرو:

 1.    موج اول: موج اول نخستین حرکت پیش رونده است که تمایل دارد در یکی از ترازهای ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ در صد فیبوناچی مربوط به ترازهای بازگشتی داخلی حرکت قبلی متوقف شود.
 2. موج دوم: موج دوم حداقل ۳۸.۲ در صد اما بیشتر ۶۱.۸ یا حتی ۷۸.۶ در صد موج اول را بازگشت می نماید. موج دوم اغلب در ریز موج چهارم و یا بیشتر مواقع در ریز موج دوم موج نخست کامل می شود. بازگشت بیش از تراز ۷۸.۶ در صدی بسیار مشکوک است هر چند که با توجه به فراتر نرفتن از ابتدای موج اول، هنوز قوانین نقض نشده است اما بایستی مراقب بود.
 3. موج سوم: موج سوم حداقل با موج اول برابر است به استثنا الگوی مثلث. اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه تمایل دارد که ۱۶۱ درصد موج اول یا حتی ۲۶۱ یا بعضا تا ۴۲۳ در صد آن باشد.
 4. موج چهارم: موج چهارم حداقل ۲۳ در صد موج سوم را بازگشت می کند اما اغلب تا ۳۸.۲ در صد و در برخی موارد نادر تا تراز ۵۰ در صدی نیز بازگشت می کند. فقط بایستی دقت کنید که این بازگشت به محدوده موج اول نرسد. معمولا موج چهارم به محدوده ریز موج چهارم از موج سوم می رسد. در بازارهای بسبار قدرتمند ممکن است موج چهارم فقط تا ۱۴ در صد موج سوم را بازگشت نماید.
 5. موج پنجم: موج پنجم معمولا با موج اول برابر بوده یا اینکه ۶۱.۸ در صد آن می باشد. موج پنجم همچنین همین روابط را با موج سوم دارد یا گاهی به تراز ۶۱.۸ درصدی مجموع طول موج ۱ و ۳ می رسد. اگر موج پنجم یک موج گسترده باشد معمولا ۱۶۱.۸ در صد موج سوم یا ۱۶۱.۸ در صد مجموع طول موج ۱ و ۳ می باشد.

امواج اصلاحی :

 1. موج A: موج A پس از یک مثلث تشکیل شده در موج پنجم تا موج دوم مثلث موج پنج قبلی بازگشت می نماید. وقتی که موج A بخشی از یک مثلث باشد، اغلب موج B یا ۴، تا تراز ۳۸.۲ در صد موج پنج قبلی  (نه فقط ریز موج ۵ از موج ۵) به درون قلمرو موج چهارم قبلی بازگشت می نماید. در زیگزاگ آن تا تراز ۶۱.۸ در صدی موج پنجم  بازگشت می نماید.
 2. موج B: در الگوی زیگزاگ، موج  B اغلب تا تراز ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ در صد موج A بازگشت می نماید. در الگوی مسطح این موج تقریبا با موج A برابر می باشد. این موج در الگوی مسطح پهن معمولا به تراز ۱۳۸.۲ در صدی موج A نیز می رسد.
 3. موج C: طول موج C حداقل ۶۱.۸ در صد طول موج A می باشد. البته این اندازه می تواند کوچک تر هم باشد که در چنین مواردی معمولا یک موج ناقص تشکیل می گردد و بازار در جهت مقابل شتاب می گیرد. معمولا طول موج C با طول موج A یکسان می باشد یا اینکه تا تراز ۱۶۱.۸ در صد موج A ادامه پیدا می کند. موج C در الگوی مسطح پهن اغلب تا تراز حداقل ۱۶۱.۸ درصد طول موج A ادامه پیدا می کند اما همین موج در مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱.۸ در صد موج A می رسد.
 4. موج D: موج D در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱.۸ در صدی موج B ادامه پیدا می کند.
 5. موج E: موج E در الگوی مثلث همگرا اغلب تا تراز ۶۱.۸ در صدی موج C ادامه پیدا می کند و موج E نمی تواند از موج C بلندتر باشد.
 6. موج X: موج E حداقل ۳۸.۲ در صد اصلاح A-B-C قبلی را بازگشت می نماید، البته بازگشت ۶۱.۸ در صدی نیز متداول می باشد.
موج قیمت زمان
موج ۱ نمی تواند مشخص گردد چرا که به فاندامنتال و تاثیر آن بر بازار بستگی دارد اما معمولا ۳۸.۲ الی ۷۸.۶ در صد حرکت قبلی می باشد. نمی تواند مشخص گردد چرا که به فاندامنتال و تاثیر آن بر بازار بستگی دارد.
موج ۲ ۵۰ الی ۷۸.۶ در صد موج ۱ حدود ۶۱.۸ در صد موج ۱
موج ۳ ۱۰۰ الی ۱۶۱.۸ یا حتی ۲۶۱.۸ و بعضا ۴۲۳ در صد موج ۱ که از انتهای موج ۲ محاسبه می شود، فیبوناچی پروجکشن(Projection). حدود ۱۰۰ در صد موج ۱ که از انتهای موج ۲ محاسبه می شود، فیبوناچی پروجکشن
موج ۴ ۳۸.۲ الی ۶۱.۸ در صد موج ۳ حدود ۶۱.۸ در صد موج ۳
موج ۵ ۳۸.۲ الی ۱۰۰ در صد موج ۱ که ار انتهای موج ۴ محاسبه می شود، فیبوناچی پروجکشن حدود ۱۰۰ در صد موج ۱ که از انتهای موج ۴ محاسبه می شود، فیبوناچی پروجکشن
موج A نمی تواند مشخص گردد چرا که به فاندامنتال و تاثیر آن بر بازار بستگی دارد. اما می تواند ۵۰، ۶۱.۸ یا ۱۰۰ در صد موج ۵ باشد. نمی تواند مشخص گردد چرا که به فاندامنتال و تاثیر آن بر بازار بستگی دارد.
موج B ۳۸.۲ الی ۷۸.۶ در صد موج A حدود ۶۱.۸ در صد موج A
موج C ۶۱.۸ الی ۱۶۱.۸ در صد موج A که از انتهای موج B محاسبه می شود. فیبوناچی پروجکشن حدود ۱۰۰ در صد موج A که از انتها موج B محاسبه می شود، فیبوناچی پروجکشن

نحوه معامله:

   همانگونه که متوجه شدید، اگر قادر باشید به سرعت امواج و الگوهای بالقوه الیوتی را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی یا پیشرو می توانید در قسمت های مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای تئوری الیوت است. به تصویر زیر و نحوه معامله کردن با امواج دقت کنید.

کانال کشی در امواج الیوت قسمت اول

کانال کشی در امواج الیوت (Elliott wave channel)

   ترسیم خطوط کانال یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل امواج الیوت محسوب می شود که به واسطه آن نه تنها می توان زیر موج های مرتبط با هم را تشخیص داد بلکه می توان نقطه هدف موج بعدی را نیز تعیین کرد. کانال ها خطوط موازی هستند، که کم و بیش حرکات قیمتی یک موج را در بر می گیرند. در الگوی مثلث گر چه خطوط روند، موازی یکدیگر نمی باشند لیکن همچنان یک کانال در نظر گرفته می شوند. در زیر تصویری از کانال ترسیم شده در یک موج پیشرو و همچنین تمام کانال های ترسیم شده در یک موج اصلاحی را مشاهده می نمایید. در شکل مربوط به ساختار اصلاحی (A،B،C) مشاهده می نمایید که چگونه کانال ها در تشخیص زیر موج های هر یک از امواج A،B،C موثر می باشد.

   امواج مربوط به یک درجه به واسطه ترسیم خطوط کانال قابل شناسایی می باشند به خصوص ساختار امواج پیشرو (۵ موجی)، زیگزاگ ها و مثلث ها. اگر این امواج کاملا برابر نباشند، بایستی از شماره گذاری دیگری استفاده نمود. در ادامه بحث با نحوه ترسیم کانال ها و یافتن نقاط هدف موج ها آشنا خواهید شد.

اهداف موج ۳ یا C:

   برای شروع بایستی به محض اتمام موج ۱ و ۲، یک کانال ترسیم نمایید. به این صورت که نقطه آغاز موج ۱ که با صفر شماره گذاری می شود را به انتهای موج ۲ متصل نمایید. سپس از نقطه سقف موج ۱ یک خط موازی رسم کنید. کانال رسم شده چندان مفید نمی باشد اما به شما کمک می کند تا کم ترین نقطه هدف موج ۳ را مشخص کنید. اگر موج ۳ نتواند خط بالایی کانال را بشکند یا نتواند به آن برسد احتمالا شما به جای موج ۳ با یک موج C مواجه می باشید. ضمن اینکه از خط روند رسم شده (از اتصال نقطه صفر به موج ۲ نیز می توانید به عنوان حد ضرر (SL) استفاده نمایید. چرا که اگر این خط شکسته شود به احتمال بسیار زیاد موج ۲ یا B پیچیده خواهد شد و لذا موج ۳ یا C هنوز شروع نشده است.

   دقت داشته باشید که موج ۳ معمولا قدرتمندترین موج بوده و اغلب از خط بالایی کانال نیز فراتر می رود.

   اهداف موج ۴:

   پس از اتمام موج ۳ می توانید انتهای موج ۱ و ۳ را با خط روندی بهم متصل و از انتهای موج ۳ خط موازی آن را رسم نمایید تا یک کانال تشکیل گردد. به این طریق می توانید یکی از نقاط هدف موج ۴ را تعیین نمایید. این مطلب را در ذهنتان به خاطر بسپارید که معمولا خط پایه رسم شده از موج ۲ به وسیله حرکات موج ۴، اندکی شکسته می شود. بر این اساس خط پایه کم ترین نقطه هدف موج ۴ را مشخص می سازد. اگر موج ۴ هرگز به نزدیکی این خط نرسد این نشانه ای از قدرتمند بودن روند بازار خواهد بود. احتمالا شما هنوز در موج ۳ قرار دارید یا اینکه بایستی آماده موج ۵ شوید.

اهداف موج ۵:

   روش۱: پس از اتمام موج ۴، انتهای موج ۲ را با خطی به موج ۴ متصل و از انتهای موج ۳ خط موازی آن را رسم نمایید تا یک کانال تشکیل گردد. با این کار می توانید یکی از نقاط هدف موج ۵ را مشخص کنید. در اغلب موارد موج ۵ قادر نیست به خط بالایی کانال برسد مگر زمانی که شما با یک موج ۵ گسترده مواجه باشید یا اینکه موج ۳ نسبتا ضعیف باشد. نکته قابل ذکر اینکه، موج ۵ گسترده با افزایش حجم معاملات و مومنتوم بازار قابل شناسایی می باشد.

   روش ۲: در بیشتر مواقع، موج سوم قدرتمندترین موج بوده که نسبت به موج ۱ و ۵ شتاب بیشتری را نشان می دهد. اگر موج ۳ رفتاری افزایشی یا کاهشی تقریبا عمودی را نشان دهد بایستی همانند روش ۱، انتهای موج ۲ را با خطی به انتهای ۴ متصل کنید اما خط موازی این خط را از انتهای موج ۱ رسم نمایید.

اهداف موج D و E:

   پس از اتمام موج B می توانید نقطه آغاز موج A را با خطی به انتهای B متصل کنید تا نقطه هدف موج D مشخص گردد. البته این سناریو براساس تشکیل الگو مثلث مطرح می شود که پس از تکمیل نقطه C مشخص تر می گردد.

   پس از اتمام موج C می توانید موج A را به انتهای C متصل کنید تا نقطه هدف موج E مشخص گردد. معمولا موج E دقیقا روی این خط متوقف نمی شود چرا که به آن نمی رسد یا اینکه به صورت موقتی آن را می شکند و به سرعت باز می گردد.

اهداف زیگزاگ دو گانه (دو تایی):

ترسیم کانال در تمایز و جداسازی زیگزاگ های دو تایی از الگوهای پیشرو بسیار موثر می باشد چرا که هر دو مشخصات الگوی پیشرو را نمایان می سازد. زیگزاگ های دو تایی تمایل دارند که کاملا در درون این کانال قرار گیرند در حالی که سومین موج پیشرو از خط بالایی کانال خارج می شود.

تعیین امواج با کمک نسبت های فیبوناچی: 

   پس از تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، فقط به وسیله نسبت های فیبوناچی می توانید حرکات مورد نظر را به صورت دقیق و صحیح شماره گذاری نمایید، ضمن اینکه به واسطه این نسبت ها می توانید میزان حرکات بعدی امواج را پیش بینی نمایید.

   تمام امواج الیوت دارای نسبت های مشخصی می باشند که در صورت تخطی از هر یک، شماره گذاری ها فاقد اعتبار می گردند، در واقع امواج به واسطه این نسبت های مشخص، معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می نمایند. با توجه به اینکه نسبت های فیبوناچی در رابطه یک موج با موج دیگر ظاهر می گردند بنابراین امواج الیوت با نسبت های ۲.۶۱۸، ۱.۶۱۸، ۱۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۳۸۲ با یکدیگر مرتبط می گردند. این مطلب به شما کمک می کند تا نقاط آغازین یک موج و پایان موج دیگر را پیش بینی نمایید. برای مثال اگر موج ۱ یا A هر درجه یا تایم فریمی کامل شد، شما می توانید با توجه به ترازهای ۰.۳۸۲، ۰.۵۰ و ۰.۶۱۸ مربوط به فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret)، انتهای موج ۲ یا B را تشخیص دهید. در اکثر مواقع، موج سوم قدرتمندترین موج یک الگوی پیشرو محسوب می شود که شما می توانید آن را با توجه به ۱.۶۱۸ برابر بودن موج اول شناسایی کنید. در ادامه موج چهارم به عنوان یک موج اصلاحی تشکیل می گردد که میزان تصحیح یا بازگشت آن کمتر از موج دوم و معمولا در ترازهای ۰.۳۸۲ می باشد.

   اگر موج سوم، بزرگ ترین موج الگوی مورد نظر باشد، آنگاه رابطه موج سوم و پنجم در تراز ۰.۶۱۸ برقرار خواهد شد ضمن اینکه در اکثر مواقع طول موج پنجم با طول موج اول برابر خواهد بود. چنین روابطی در امواج اصلاحی A ,C نیز برقرار است به این صورت که معمولا موج C با موج A برابر بوده یا ۱.۶۱۸ برابر آن می باشد. بر این اساس به کارگیری نسبت های فیبوناچی در شمارش دقیق و صحیح امواج بسیار موثر می باشد که ما در ادامه به برخی از آن ها اشاره می نماییم.

کانال کشی در امواج الیوت (قسمت دوم)