نوشته‌ها

تحلیل روزانه USD CAD در ۹ آگوست

دلار به دلار کانادا در صعود دیروز خود تا نزدیکی رزیستنس ۱/۳۲۲۸ پیش رفت و پس از آن نزول قدرتمندی داشت و مجددا زیر سطح ۱/۳۰۶۰ قرار گرفت. قیمت معاملات امروز خود را با نوسان حول ۱/۳۰۱۳ آغاز کرد.

قیمت پایداری خود را زیر ۱/۳۰۶۰ حفظ کرده است و از طرفی EMA50 از ادامه نزول حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی می شود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۵۸ هستیم. شرط ادامه نزول پایداری قیمت زیر ۱/۳۰۶۰ و پس از آن ۱/۳۲۲۸ می باشد. 

تحلیل روزانه USD CAD در ۸ آگوست

دلار به دلار کانادا در معاملات دیروز خود صعود قدرتمندی داشت و در این صعود پس از رسیدن به سطح ۱/۳۰۶۰ بالای این سطح قرار گرفت و سعی در تاچ سطح ۱/۳۱۲۸ و حرکت به سمت این رزیستنس دارد. با شکست از این سطح قیمت وارد روند صعودی با هدف ۱/۳۲۱۰ خواهد شد 

EMA50 از ادامه روند صعودی حمایت میکند و از طرفی استوک استیک در حال نوسان در منطقه اشباع خرید برای کسب مومنتوم مثبت می باشد. در صورت قرار گرفتن قیمت زیر سطح ۱/۳۰۶۰ روند صعودی پایان خواهد یافت.

 

تحلیل روزانه USD CAD در ۷ آگوست

دلار به دلار کانادا در معاملات دیروز خود مقداری صعود داشت و پس از تاچ رزیستنس ۱/۳۰۳۹ نزول کرد. قیمت همچنان پایداری خود را زیر سطح ۱/۳۰۶۰ حفظ کرده است و EMA50 نیز از ادامه نزول قیمت حمایت می کند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۰۰ هستیم. مگر اینکه سطح ۱/۳۰۶۰ و پس از آن ۱/۳۱۲۸ شکسته شده و قیمت بالای آن قرار گیرد. 

تحلیل روزانه USD CAD در ۶ آگوست

دلار به دلار کانادا در معاملات روز جمعه نزول داشت و تنها ۵ پیپ با هدف ما در ۱/۲۹۶۰ فاصله داشت و از آنجا مجددا به سمت بالا بازگشت. 

قیمت همچنان زیر سطح  ۱/۳۰۶۰  قرار دارد و از طرفی EMA50  سیگنال ادامه نزول میدهد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر بوده و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۰۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۳۰۶۰ و پس از آن ۱/۳۱۲۸ روند نزولی پایان خواهد یافت.

تحلیل روزانه USD CAD در ۳ آگوست

دلار به دلار کانادا پایداری خود را زیر سطح ۱/۳۰۶۰ حفظ کرد ه که این نشان از ادامه نزول میدهد. سیگنال دو قله تشکیل شده روی چارت از نزول حمایت میکند. EMA50 نیز سیگنال نزول میدهد و استوک استیک نیز سیگنال نزول میدهد.

برا دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی می شود و در این نزول بدنبال حرکت قیمت به سمت ۱/۲۹۶۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۳۰۶۰ و به دنبال آن ۱/۳۱۲۸ روند نزولی پایان یافته و قیمت وارد روند صعودی خواهد شد.

تحلیل روزانه USD CAD در ۲ آگوست

دلار به دلار کانادا به نزول خود به سمت هدف ما ادامه داد اما پس از رسیدن به سطح ساپورت ۱/۲۹۷۴ موفق به شکست آن نشده و به سمت بالا بازگشت. 

EMA50 از ادامه روند نزولی حمایت میکند و قیمت همچنان زیر سطح ۱/۳۰۶۰ و ۱/۳۱۲۸ می باشد.

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۲۳ هستیم. در صورت شکست ۱/۳۰۶۰ و پس از آن ۱/۳۱۲۸ روند نزولی پایان خواهد یافت.

تحلیل روزانه USD CAD در ۱ آگوست

دلار به دلار کانادا در نزول گذشته خود به سطح هدف ما در ۱/۲۹۸۰ رسید اما موفق به شکست قطعی سطح ساپورت نشده و مجددا به سمت بالا بازگشت. 

قیمت پایداری خود را زیر سطح ۱/۳۰۶۰ و پس از آن ۱/۳۱۲۸ حفظ کرده است که این نشان از ادامه نزول دارد. از طرفی EMA50 از ادامه نزول حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو پس از یک صعود اصلاحی انتظار نزول میرود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۲۳ هستیم. 

تحلیل روزانه USD CAD در ۳۱ جولای

دلار به دلار کانادا تا نزدیکی سطح هدف ما نزول داشت اما موفق به شکست سطح مانع ۱/۳۰۰۰ نشده و مجددا به سمت بالا بازگشت و در این صعود سطح رزیستنس ۱/۳۰۸۴ را تاچ کرد. 

قیمت در حال نوسان حول ۱/۳۰۲۸ می باشد. استوک استیک سیگنال نزول میدهد و EMA50 از این نزول حمایت میکند.

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۸۰ هستیم. 

تحلیل روزانه USD CAD در ۲۷ جولای

دلار به دلار کانادا در معاملات نزولی دیروز خود تا سطح ساپورت ۱/۳۰۲۶ پایین آمد اما موفق به شکست این سطح نشده و پس از مقداری نوسان بالای این سطح صعود قدرتمندی داشته و رزیستنس ۱/۳۰۷۹ را تاچ کرد. قیمت معاملات امروز خود را با نزول آغاز کرد. 

استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزول میباشد،‌ EMA50 نیز از ادامه نزول حمایت کرده و قیمت همچنان زیر سطح ۱/۳۱۲۸ قرار دارد.

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۵۷ هستیم.

تحلیل روزانه USD CAD در ۲۶ جولای

دلار به دلار کانادا دیروز نزول قدرتمندی داشت و زیر سطح ۱/۳۱۲۸ قرار گرفت و در این نزول به سطح هدف ما در ۱/۳۰۷۶ رسید.

قیمت معاملات امروز خود را با نزول آغاز کرد و پس از رسیدن یه سطح ۱/۳۰۳۵ شروع به نوسان حول این سطح نمود. 

EMA50 سیگنال نزول میدهد و پایداری قیمت زیر سطح ۱/۳۱۲۸ و پس از آن ۱/۳۰۶۰ از ادامه نزول حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن ثیمت به ۱/۲۹۵۷ هستیم . در صورت شکست ۱/۳۱۲۸ روند نزولی متوقف خواهد شد.