نوشته‌ها

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۹ آگوست

دلار به فرانک در معاملات دیروز خود نزول داشت و تا سطح ساپورت کانال صعودی پایین آمد و پس از تاچ این سطح، معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد. 

استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع فروش بوده و سیگنال صعود میدهد و از طرفی قیمت مجددا بالای سطح ۰/۹۹۳۵ قرار گرفت.

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی می شود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۰/۹۹۹۵ هستیم

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۸ آگوست

دلار به فرانک معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد و در حال حرکت به سمت اولین هدف ما در ۰/۹۹۸۵ می باشد. قیمت از ساپورت کانال صعودی فاصله گرفته است و EMA50 از ادامه صعود حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند صعودی همچنان معتبر می باشد و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱/۰۰۵۵ هستیم. 

در صورت شکست سطح ۰/۹۹۳۵ روند صعودی پایان خواهد یافت.

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۷ آگوست

دلار به فرانک امروز پس از مقداری نوسان حول ۰/۹۹۶۰ مقداری نزول داشت وسطح ساپورت ۰/۹۹۵۰ را تاچ کرد. قیمت از سطح ساپورت کانال صعودی فاصله گرفت که این میتواند صعود در دوره های پیش رو را تقویت نماید. 

EMA50 از ادامه صعود حمایت میکند و استوک استیک در حال ورود به منطقه اشباع فروش و ارائه سیگنال صعود می باشد. 

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۰/۹۹۸۵ و پس از آن ۱/۰۰۵۵ هستیم. 

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۶ آگوست

دلار به فرانک در معاملات روز جمعه نزول داشت و سطح ساپورت ۰/۹۹۲۵ را تاچ کرد و مجددا بالای این سطح قرار گرفت. قیمت معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد و بالای EMA50  قرار گرفت. قیمت همچنان درون کانال نزولی قرار داشته و این از ادامه صعود حمایت میکند.

برای دوره های پیش رو روند صعودی همچنان معتبر می باشد و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۰۰۵۵ هستیم. شرط ادامه این صعود پایداری قیمت بالای سطح ۰/۹۹۲۵ می باشد. 

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۳ آگوست

دلار به فرانک دیروز به روند صعودی خود ادامه داد و پس از رسیدن به رزیستنس ۰/۹۹۶۴ نزول قدرتمندی داشت. قیمت همچنان بالای سطح ۰/۹۹۲۵ می باشد و از طرفی EMA50 نیز از روند صعودی حمایت میکند. 

استوک استیک در منطقه اشباع خرید می باشد و این نشان از یک روند نزولی اصلاحی قبل از ادامه صعود دارد.  

برای دوره های پیش رو روند صعودی همچنان معتبر بوده و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۰/۹۹۸۵ و پس از آن ۱/۰۰۵۵ هستیم. 

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۲ آگوست

دلار به فرانک در معاملات دیروز خود به صعود ادامه داد و مجددا درون کانال صعودی قرار گرفته و در حال گذر از رزستنس ۰/۹۹۴۲ می باشد. 

EMA50 از ادامه صعود حمایت میکند و همچنان بالای رزیستنس شکسته شده و ساپورت فعلی ۰/۹۹۲۵ قرار دارد. 

برای دوره های پیش رو روند صعودی همچنان معتبر می باشد و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۰/۹۹۸۵ و پس از آن ۱/۰۰۵۵ هستیم. 

در صورت شکست ۰/۹۹۲۵ و پس از آن ۰/۹۸۵۰ روند صعودی پایان می یابد. 

تحلیل روزانه دلار به فرانک ۱ آگوست

دلار به فرانک دیروز به صعود ادامه داد و تا نزدیکی سطح هدف اول ما پیش رفت اما موفق به شکست خط رزیستنس نشده و زیر این خط بازگشت. قیمت سعی در بازگشت به کانال صعودی دارد که این نشان از ادامه صعود دارد.

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۰۰۵۵ هستیم مگراینکه سطح ۰/۹۸۵۰ شکسته شده و یک کندل استیک روزانه زیر این سطح تشکیل شود. 

تحلیل روزانه دلار فرانک ۳۱ جولای

دلار به فرانک در روند نزولی خود به هدف ما در ۰/۹۸۹۶ رسید و از آنجا به نزول خود ادامه داد و به ساپورت کلیدی ۰/۹۸۷۰ نزدیک شد اما موفق به شکست این سطح نشد و این نشان از ادامه صعود دارد. استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع فروش و ارائه سیگنال صعودی می باشد. 

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۰/۹۹۴۰ و پس از شکست آن ۱/۰۰۵۵ هستیم. 

تحلیل روزانه دلار فرانک ۳۰ جولای

دلار به فرانک در معاملات صعودی روز جمعه موفق به گذر از سطح مانع ۰/۹۹۷۰ نشد و از این سطح نزول قدرتمندی داشت. 

EMA50 در سطح ۰/۹۹۴۴ سطح رزیستنسی ایجاد کرده و سعی در جلوگیری از ادامه صعود دارد. قیمت در کانال نزولی قرار گرفته و از ادامه نزول حمایت میکند.

برای دوره های پیش رو قبل از ادامه صعود، روند نزولی اصلاحی پیش بینی میشود و در این نزول هدف رسیدن به سطح ۰/۹۸۹۶ می باشد.

تحلیل روزانه دلار فرانک ۲۷ جولای

دلار به فرانک پس از تاچ ساپورت کانال صعودی معاملات مثبتی داشت و امروز پس از گذر از EMA50 و قرار گرفتن بالای آن به صعود خود به سمت هدف ما ادامه داد.

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به هدف ۱/۰۰۵۵ هستیم و شرط ادامه صعود پایداری قیمت بالای سطح ۰/۹۹۱۰ می باشد.