نوشته‌ها

دلار به لیر ترکیه

تحلیل تکنیکال دلار به لیر ۱۸ می

دلار به لیر به اهداف ما در ۴/۴۴۸۷  و ۴/۴۵۸۰ رسید و روند صعودی خود را ادامه داد و در حال حاضر در حال نوسان حول ۴/۴۷۰۰ در نوسان است. 

استوک استیک وارد منطقه اشباع خرید شده است و در حال ارائه سیگنال نزول است. برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و قیمت در این نزول تا سطح ۴/۴۰۱۵ نزول خواهد داشت. 

دلار به لیر ترکیه

تحلیل تکنیکال لیر ترکیه به دلار ۱۷ می

لیر ترکیه به دلار به روند صعودی خود ادامه داد و در حال نوسان حول خط ۴/۴۳۷۵می باشد. استوک استیک وارد منطقه اشباع فروش شده است و سیگنال مثبت برای ادامه صعود این جفت ارز ادامه میدهد. 

روند امروز صعودی پیش بینی می شود و در این صعود قیمت به سمت سطح رزیستنس ۴/۴۴۸۷ خواهد رفت و در صورت شکست این خط قیمت تا سطح ۴/۴۵۸۰ صعود خواهد داشت.