نوشته‌ها

۳. اصول فیبوناچی انبساطی(Exp (Fibonacci Expansion

اصول فیبوناچی انبساطی و اصول کار با آن

فیبوناچی انبساطی یا اکسپنشن (Exp) شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است، به این معنا که در یک روند جهت محاسبه ترازهای ۶۱.۸، ۱۶۱.۸ و ۲۶۱.۸ در صد فیبوناچی Pro  نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E به دست آید. اما در اینجا تنها به در صدهای نقاط A تا B نیاز داریم تا تقاط D و E به دست آید. اما در اینجا تنها به در صدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از در صدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار ۱۲۷.۲، ۱۶۱.۸، ۲۶۱.۸ و غیره را از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند.

   اگر به شکل زیر نگاه کنید به سهولت تفاوت فیبو Exp را از فیبو Pro متوجه می شوید. فرض کنید که بازار حرکت اولیه خود را انجام داده (موجXA) و سپس تا نقطه B بازگشت کرده باشد. در فیبوناچی Pro برای تصویر سازی این حرکت از نقطه B استفاده می شود لیکن در فیبو Exp از نقطه آغازین یعنی X این محاسبه انجام می شود، به نحوی که در فیبوناچی Pro  رابطه XA=BC برقرار است لیکن در فیبو Exp رابطه  XA=AC.

مراحل رسم فیبوناچی Exp

   برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در بیشتر نرم افزارهای معامله مانند متاتریدر تعریف نشده است اما می توان با استفاده از فیبوناچی Ret  و افزودن برخی ترازهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، ترازهای فیبو Exp را بدست آورد.

   مراحل رسم این فیبوناچی دقیقا مانند رسم فیبوناچی Ret است، یعنی در اینجا نیز بایستی یک روند را پیدا کنید. نقاط حداکثر و حداقل روند را مشخص و آنها را به هم متصل کنید، به این صورت که در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل نمایید تا تراز ۱۰۰ درصد فیبوناچی در روند صعودی و نزولی به ترتیب در کف و سقف قرار گیرد، با این تفاوت که ترازهای ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و به ندرت ۴۲۳.۶% در صد برای ما داری اهمیت هستند. البته قابل ذکر است ترازهای مذکور پس از تراز ۰ در صد قرار دارند، یعنی در روند صعودی بالا و در روند نزولی پایین تراز ۰ قرار دارند تا پس از عبور از آن بتوان اهداف قیمتی را مشخص نمود.

   در صورتی که این در صدها به صورت پیش فرض بر روی فیبوناچی رسم شده وجود نداشت می توان با رفتن به قسمت تراز و توصیف نرم افزار، در صدهای مورد نظر را وارد کرد. برای مثال جهت افزودن تراز ۱۲۷.۲ در صد فیبو Exp به متاتریدر بایستی دو عدد ۱.۲۷۲ و ۱۲۷.۲ را به ترتیب به قسمت تراز و توصیف نرم افزار اضافه نمایید.

نحوه معامله 

   از فیبو Exp نیز همانند فیبو Pro جهت تعیین نقاط TP استفاده می شود یعنی با خرید در سطوح مختلف بازگشتی می توان در این ترازها به سود دست یافت، با این تفاوت که به علت نزدیکتر بودن ترازهای آن به تراز ۰ در صد، نقاط TP مشخص شده به واسطه آن قابل دسترس تر است.

نکات مهم معامله در تراز های فیبوناچی 

 1. به دنبال همگرایی ترازهای فیبوناچی باشید. سعی کنید ترازهای فیبوناچی بازگشتی یا انبساطی را براساس چند حداقل و حداکثر مختلف رسم نمایید. در نتیجه ترازهایی منطبق یا نزدیک به هم خواهید یافت که به آن همگرایی می گویند. برای مثال یک همگرایی فیبوناچی وقتی پدید می آید که تراز ۳۸.۲ در صد مربوط به یک حداکثر و ۶۱.۸ یا ۷۸.۶ در صد حداکثری دیگر بر هم منطبق یا بسیار به یکدیگر نزدیک شوند. همچنین ممکن است یک تراز فیبوناچی انبساطی با تراز فیبوناچی بازگشتی دیگری همگرا شوند و یک تراز قوی پدید آورند. به طور کلی منظور از همگرایی تجمع ترازهای انواع مختلف فیبوناچی یا به عبارتی به آن (PRZ (Potential Reversal Zone هم می گویند. برای مثال از فیبو Ret، فیبو Ext، فیبو Exp و فیبو  Pro  می توانند هم زمان در یک ناحیه جمع گردند، مهم این است که شما بتوانید فیبوناچی های حرکات مختلف بازار را رسم نمایید تا چنین اجتماعاتی را مشاهده نمایید. در هر حال به هر صورتی که این همگرایی پدید آید تاریخ بازار نشان داده هر چه در یک ناحیه ترازهای بیشتری از فیبوناچی تجمع یابند آن ناحیه به عنوان یک سد قدرتمند در مقابل حرکات قیمت پافشاری می نماید لذا با تشکیل الگوهای بازگشتی در چنین نواحی می توان با اطمینان بیشتری در جهت عکس وارد بازار گردید.
 2. الگوهای شمعی تشکیل شده در ترازهای فیبوناچی را به دقت زیر نظر بگیرید. مسلما تشکیل یک الگوی بازگشتی، نخستین علامت بازگشت روند بازار می باشد که به محض تایید آن می توانید در جهت معکوس وارد بازار شوید.
 3. به نقاط پایانی شمع های قیمت در تراز های فیبوناچی توجه ویژه ای نمایید. همواره نقاط پایانی بایستی قبل از ترازهای فیبوناچی تشکیل گردد.
 4. بسیاری از الگوهای قیمت (Price Patterns) مانند دو سقف و دو کف (Doubble Top & Bottom)، سر و شانه (Head-and-Shoulders) سقف و کف، پرچم(Flag & pennant Formation)، مثلث (متقارن، افزایشی و کاهشی) (Triangle Formation) و غیره در ترازهای اصلی فیبوناچی تشکیل می گردند، لذا زیر نظر گرفتن بازار در چنین ترازهایی می تواند برای شما سودهای زیادی را فراهم کند.
اصول کار با فیبوناچی قسمت دوم

اصول کار با فیبوناچی (Fibonacci Principals):

 • فیبوناچی بازگشتی خارجی  (Ext (Fibonacci Extension

   همانگونه که در فیبوناچی Ret گفتیم زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند. در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد و آنگاه روند غالب خود را مجددا آغاز می کند. این عمر در فیبوناچی Ext نیز صادق است لیکن بجای آنکه این تصحیح تا بخشی از روند اولیه اتفاق بیافتد (فیبوناچی Ret)، تا کل حرکت و حتی اندکی بیشتر از آن اتفاق می افتد و آنگاه حرکت اصلی روند، مجددا در همان سمت آغاز می شود، در واقع قیمت در زمان تصحیح حرکت خود از نقطه کف (روند صعودی) و سقف (روند نزولی) خود نیز فراتر می رود.

   بر این اساس فیبوناچی Ext ابزاری است که نقاط بازگشتی بیش از ۱۰۰ در صد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر پیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در ترازهای فیبوناچی Ext مانند ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و به ندرت ۴۲۳.۶% می تواند بازگشت داشته باشد.

مراحل رسم فیبوناچی Ext 

   مراحل رسم فیبوناچی Ext همانند رسم فیبوناچی Ret است، یعنی در اینجا نیز بایستی روندی را پیدا نموده، نقاط بالایی و پایینی روند را مشخص و آن ها را به هم متصل کنید، به این صورت که در روند صعودی، کف را به سقف و در روند نزولی، سقف را به کف وصل نمایید تا تراز ۱۰۰ در صد فیبوناچی در روند صعودی و نزولی به ترتیب در کف و سقف قرار گیرد. با این تفاوت که در صدهای ذکر شده ۱۲۷.۲%، ۱۶۱.۸%، ۲۶۱.۸% و به ندرت ۴۲۳.۶% برای ما دارای اهمیت هستند.

   در صورتی که این در صدها به صورت پیش فرض بر روی فیبوناچی رسم شده وجود نداشت می توان با رفتن به قسمت تراز و توصیف نرم افزار متاتریدر، در صدهای مورد نظر را وارد کرد. برای مثال جهت افزودن تراز ۱۲۷.۲ در صد متاتریدر بایستی دو عدد ۱.۲۷۲ و ۱۲۷.۲ را به ترتیب به قسمت تراز و توصیف نرم افزار اضافه نمایید.

نحوه معامله

   جهت معامله با این فیبوناچی بهتر است عکس العمل قیمت در سطوح مورد نظر این فیبوناچی (۱۲۷ و ۱۶۱ در صد) را زیر نظر داشت و به محض مشاهده علائم بازگشتی در جهت روند غالب بازار معامله کرد. برای مثال جهت معامله خرید، ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل X به نقطه حداکثر A برسد و سپس به نقطه B بازگشت نماید. اگر در این نقطه علائم مناسبی همانند الگوی همر یا پوشاننده صعودی و غیر مشاهده گردد می توان با معامله خرید وارد بازار گردید. معکوس همین حالت نیز برای اقدام به معامله فروش صادق خواهد بود.

   مسلما در چنین معاملاتی بایستی ابتدا ترازهای فیبو Ret را با دقت زیر نظر داشت، اگر بازار به هیچ یک از ترازهای اصلی فیبوناچی Ret یعنی نسبت ۶۱.۸ و ۷۸.۶ در صد عکس العملی نشان نداد و به راحتی از آن عبور کرد معمولا قیمت آغازین را مجددا لمس کرده و در نهایت با شکست از این تراز هم عبور می نماید. در این مواقع بایستی ترازهای فیبو Ext را زیر نظر داشت تا با مشاهده تایید علائم بازگشتی وارد بازار گردید.

۲. فیبوناچی پروجکشن (Pro (Fibonacci Projection

فیبوناچی پروجکشن و اصول کار با آن

   فیبوناچی پروجکشن (Pro) ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ در صد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ در صد آن روند اهمیت دارد لذا به آن اهداف قیمتی (Price Objectives) نیز می گویند لیکن ما جهت سهولت آن را فیبو Pro می نامیم. قابل ذکر است این نوع فیبوناچی در برخی از نرم افزار ها مانند Dynamic Trader به نام (APPs (Alternate Price Projection Tool معروف است و متاسفانه در متاتریدر نیز به اشتباه Fibonacci Expansion نام گذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی، این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.

مراحل رسم فیبوناچی Pro

   این فیبوناچی برخلاف دیگر فیبوناچی های ذکر شده با کمک ۳ نقطه رسم می شود، لذا برای رسم آن بایستی:

 1. یک روند را پیدا کند. نقاط حداکثر و حداقل روند را مشخص کنید. تعیین این نقاط کاری تجربی است و معامله گران براساس تجربه و با نگاه به نمودارها این نقاط را مشخص می کنند.
 2. از یک نرم افزار که خطوط فیبوناچی را در اختیارتان می گذارد استفاده کنید و نقطه کف و سقف روند را به هم متصل کنید. برای مثال در نرم افزار متاتریدر، ابزار فیبوناچی اکستنشن را انتخاب می کنیم، سپس در یک روند نزولی بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) را به کم ترین قیمت آن روند (نقطه B) متصل می کنیم تا از آن نقطه پروجکشن یا تصویر حرکت A به B را در همان جهت مشخص نماییم. برای مثال پروجکشن ۱۰۰ در صد به این معناست که اگر به میزان حرکت A تا B از نقطه C در همان جهت حرکت نماییم به این تراز می رسیم، در واقع اگر بخواهیم کل حرکت A تا B را از نقطه C قرینه سازی نماییم به تراز ۱۰۰ فیبو Pro می رسیم.

نحوه معامله

   همانگونه که در بالا نیز گفته شد از فیبو Pro  جهت تعیین نقاط TP استفاده بسیار زیادی می شود. توصیه ما این است که عکس العمل بازار در ترازهای ذکر شده را زیر نظر بگیرید و تا زمانی که علائم بازگشتی مشاهده نکردید در معامله خود باقی بمانید لیکن به محض مشاهده چنین علائمی و تایید آن ها می توانید ضمن بستن معاملات قبلی خود به صورت معکوس نیز وارد شوید البته همواره بایستی جهت روند و دیگر فاکتورها را برای ورود بررسی نمایید.

اصول کار با فیبوناچی (قسمت سوم)

اصول کار با فیبوناچی (Fibonacci Principals):

   انواع ابزارهای فیبوناچی در بازار های مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری ترازهای فیبوناچی در واقع نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت برخلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه احساسی تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه احساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند.

      سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند. در استفاده از ابزار های فیبوناچی، در صد ها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این در صدها از نسبت بین اعداد فیبوناچی به دست می آیند که عبارتند از:

…….. ۰-۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵-۸۹-۱۴۴-۲۳۳-۳۳۷-۶۱۰-۹۸۷-۱۵۹۷-۲۵۸۴-۴۱۸۱

   به غیر از چند عدد ابتدایی سری فیبوناچی هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱.۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰.۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به در صد به ترتیب ۱۶۱.۸ در صد و ۶۱.۸ در صد می شوند. در صدهای دیگری نیز مهم هستند که عبارتند از : تقسیم عدد اول به عدد دوم  سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی ۱۰۰ در صد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰.۵ یا به عبارتی ۵۰ در صد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سری فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۳۸.۲ در صد تمایل می کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۲۳.۶ در صد تمایل دارد.

   تراز های فیبوناچی ذکر شده، ابزار بسیار قدرتمندی در معاملات محسوب می شوند، معاملات می تواند فقط براساس این ترازها و یا براساس ترکیبی از این ترازها با روش های دیگری مثل نمودارهای شمعی، اندیکاتورها و الگوها انجام شود.

   برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در نمودار ابتدا باید مقادیر حداکثر و حداقل مهم نمودار را بیابیم. این امر ممکن است نیازمند بازگشت به گذشته به مدت چند روز یا حتی چند هفته باشد. برخی از معامله گران ترازها را روی قالب های زمانی مختلفی تا هفتگی و ماهانه قرار می دهند که این ترازها می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. همگرایی ترازهای مختلف فیبوناچی می تواند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف، پدید آید، ضمن اینکه این همگرایی می تواند به واسطه انواع مختلف فیبوناچی و با ترازهای حمایت و مقاومت و خطوط روند نیز حاصل شود. در هر حال وقتی همگرایی پدید می آید، این ترازها می توانند مهم تر قلمداد شوند. به طور کلی انواع مختلف فیبوناچی که در بازار های مالی کاربرد دارند عبارتند از:

 1. فیبوناچی بازگشتی شامل: فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret (Fibonacci Retracement و فیبوناچی بازگشتی خارجی Ext (Fibonacci (Extension
 2. فیبوناچی پروجکشن (Pro (Fibonacci Projection
 3. فیبوناچی انبساطی (Exp (Fibonacci Expansion

  ۱. فیبوناچی بازگشتی و اصول کار با آن

   بازار به طور معمول پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بازگشت می کند که این بازگشت ممکن است داخلی باشد یا خارجی، به عبارت دیگر بازار ممکن است تا بخشی از حرکت خود بازگشت کند و آنگاه به حرکت قبلی خود در یک جهت خاص ادامه دهد (بازگشت داخلی) یا آنکه تمام یا حتی بیشتر از حرکت خود را بازگردد و آنگاه حرکت قبلی خود در یک جهت خاص را مجددا آغاز نماید (بازگشت خارجی) که در ادامه به آن می پردازیم.

 • فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret (Fibonacci Retracement 

   فیبوناچی بازگشتی داخلی (Ret) ساده ترین و کاربردترین ابزار از گروه فبیوناچی ها می باشد. عموما تغییرات نرخ در بازارها به صورت موجی است و زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند، در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند که در فیبوناچی Ret این تصحیح تا بخشی از روند و در داخل محدوده حرکت اتفاق می افتد و هرگز از نقطه کف (روند صعودی) و سقف (روند نزولی) فراتر نمی رود و آنگاه حرکت اصلی روند مجددا در همان سمت آغاز می شود.

   فرض کنید یک جفت ارز روندی صعودی دارد و نرخ ۱.۰۰۰ به ۱.۱۰۰۰ می رسد.پس از آن بازار همان مسیر طی شده را باز می گردد، یعنی نزول می کند و این روند تا زمانی که دوباره روند صعودی آغاز شود ادامه می یابد. بازگشت های فیبوناچی سطوحی هستند که انتظار می رود نرخ بازار در یک روند قوی بعد از رسیدن آن ها باز گردد.

   بازگشت فیبوناچی بر مبنای اعدادی ریاضی شکل گرفته اند که در عرصه های فراوانی از زندگی تکرار می شوند و از آن ها برای ارزیابی نقاطی که ممکن است نقطه برگشت نرخ یک جفت ارز باشند یا دامنه ای از بازگشت نرخ را شکل دهند، استفاده می شود. سطح کلیدی فیبوناچی که در بازار های مالی استفاده می شوند عبارتند از ۳۸.۲ درصد، ۵۰ در صد، ۶۱.۸ در صد و ۷۸.۶ در صد. ما می توانیم از سطح بازگشتی فیبوناچی برای ارزیابی این امر که نرخ در چه سطحی به حد بالایی یا پایینی دست خواهد یافت، استفاده کنیم.

مراحل رسم فیبوناچی Ret

 1. یک روند را پیدا کنید. حداکثر و حداقل روند را مشخص کنید. تعیین این نقاط کاری بسیار شخصی است و معامله گران براساس تجربه و با نگاه به نمودارها آن ها را مشخص می کنند.
 2. از یک نرم افزار که خطوط فیبوناچی را در اختیارتان می گذارد استفاده کنید و نقطه اوج و حداقل روند را به هم متصل کنید، به این صورت که در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل نمایید تا تراز ۱۰۰ در صد فیبوناچی در روند صعودی و نزولی به ترتیب در کف و سقف قرار گیرد.

نحوه معامله

   جهت معامله با این نوع فیبوناچی بهتر است عکس العمل قیمت در سطوح مورد نظر را زیر نظر داشت و به محض مشاهده علائم برگشتی، در جهت روند غالب بازار وارد شد. برای مثال جهت خرید ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل A به نقطه حداکثر B برسد و سپس به نقطه C بازگشت کند. با تغییر جهت قیمت در نقطه C و شروع یک صعود دیگر، می توان اقدام به خرید نمود. معکوس همین حالت نیز برای معامله فروش صادق خواهد بود.

اصول کار با فیبوناچی (قسمت دوم)