نوشته‌ها

تحلیل روزانه پوند به ین ۹ آگوست

پوند به ین در معاملات دیروز خود به نزول ادامه داده و به سطح هدف ما در ۱۴۲/۴۳ رسید. قیمت از سطح رزیستنس ۱۴۴/۵۰ فاصله زیادی گرفته است و از طرفی EMA50 از ادامه نزول حمایت میکند و از طرفی قیمت ساپورت کانال نزولی کوتاه مدت را شکسته و زیر آن قرار گرفته است.

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی می شود در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۱/۲۰ هستیم. شرط این نزول پایداری قیمت زیر سطح ۱۴۴/۵۰ می باشد.

 

تحلیل روزانه پوند به ین ۸ آگوست

پوند به ین در نزول قدرتمند خود به هدف ما در ۱۴۳/۳۰ رسید و  زیر ساپورت کانال صعودی قرار گرفت. 

EMA50 همچنان سیگنال نزول میدهد و از ادامه نزول حمایت میکند. از طرفی قیمت از سطح ۱۴۴/۵۰ فاصله زیادی گرفته و پایداری خود را زیر این سطح حفظ کرده است. 

برای دوره های پیش رو همچنان روند نزولی معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۲/۴۳ هستیم.

تحلیل روزانه پوند به ین ۷ آگوست

پوند به ین سعی در شکست ساپورت کانال صعودی و قرار گرفتن زیر آن دارد. قیمت پایداری خودرا زیر سطح ۱۴۴/۵۰ حفظ کرده است.

EMA50 همچنان سیگنال نزول میدهد و از ادامه روند نزولی حمایت میکند. 

اندیکاتورهای اصلی همگی از ادامه نزول حمایت میکند. برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبرمی باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۳/۳۰ هستیم. 

در صورت شکست سطح ۱۴۴/۵۰ و پس از آن ۱۴۵/۰۰ روند نزولی پایان خواهد یافت. 

تحلیل روزانه پوند به ین ۶ آگوست

پوند به ین در روند نزولی روز جمعه به سطح هدف ما در ۱۴۴/۷۰ رسید و پس از مقداری نوسان حول سطح ۱۴۴/۶۰ در معاملات امروز خود نزول قدرتمندی داشت و سطح رزیستنس کانال نزولی کوتاه مدت را تاچ کرد.

EMA50 سیگنال ادامه نزول میدهد و از طرفی استوک استیک سعی در ارائه سیگنال صعود دارد. در صورت شکست سطح ۱۴۴/۱۹ قیمت به سمت سطح ۱۴۳/۳۰ خواهد رفت. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۳/۳۰ هستیم. 

تحلیل روزانه پوند به ین ۳ آگوست

پوند به ین در روند نزولی دیروز خود سطح ساپورت کانال صعودی را شکسته و به سطح هدف ما در ۱۴۵/۴۵ رسید. قیمت معاملات امروز خود را با نزول شروع کرد و از سطح ۱۴۶/۰۰ فاصله زیادی گرفت. 

EMA50 از ادامه روند نزولی حمایت کرده و در سطح ۱۴۶/۰۶ رزیستنس قدرتمندی ایجاد کرده است. 

با توجه به پایداری قیمت زیر سطوح ۱۴۶/۶۰ و ۱۴۶/۰۰ و نوسان قیمت زیر خط ساپورت کانال صعودی برای دوره های پیش رو روند نزولی کماکان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۴/۷۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱۴۶/۶۰ قیمت به سمت ۱۴۸/۷۰ خواهد رفت.

تحلیل روزانه پوند به ین ۲ آگوست

پوند به ین نتوانست بالای سطح ۱۴۶/۶۰ پایدار بماند و معاملات امروز خود را نیز با نزول آغاز کرد. قیمت در حال حرکت به سمت ساپورت کانال صعودی می باشد،‌ که این نشان از به تعویق افتادن روند صعودی دارد. قیمت بالای سطح مانع ۱۴۶/۰۰ قرار داشته و سعی در کسب مومنتوم لازم برای شکست این سطح مانع و حرکت به سمت اهداف نزولی دارد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۵/۴۵ هستیم. در صورت شکست ۱۴۶/۶۰ و قرار گرفتن قیمت بالای این سطح مجددا وارد روند صعودی خواهیم شد. 

تحلیل روزانه پوند به ین ۱ آگوست

پوند به ین دیروز صعود قدرتمندی داشت و بالای سطح ۱۴۶/۶۰ قرار گرفت و معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد. EMA50 از ادامه صعود حمایت میکند از طرفی استوک استیک در منطقه اشباع خرید سیگنال نزول میدهد. برای دوره های پیش رو پس از نزول اصلاحی انتظار ادامه روند صعودی میرود. 

با توجه به پایداری قیمت بالای سطح ۱۴۶/۶۰ برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۷/۵۰ و پس از آن ۱۴۸/۰۵ هستیم. شرط ادامه صعود پایداری قیمت بالای سطح ۱۴۶/۶۰ می باشد.  

تحلیل روزانه پوند به ین ۳۱ جولای

پوند به ین صعود قدرتمندی داشت و در این صعود سطح ۱۴۶/۶۰ را تاچ کرد و سعی در گذر از این سطح دارد. EMA50 نیز از ادامه صعود حمایت میکند.  استوک استیک در حال نوسان زیر منطقه اشباع خرید می باشد.

برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۸/۸۵ هستیم. شرط ادامه این صعود پایداری قیمت بالای سطح ۱۴۶/۶۰ می باشد. 

تحلیل روزانه پوند به ین ۳۰ جولای

پوند به ین روز جمعه موفق به شکست سطح مانع ۱۴۵/۳۰ نشد و معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد.

قیمت همچنان زیر سطح ۱۴۶/۶۰ قرار دارد و از این سطح فاصله زیادی گرفته است که این شانس ادامه نزول را بیشتر میکند. استوک استیک در حال ورود به منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزولی میباشد و EMA50 نیز از ادامه نزول حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱۴۵/۰۰ و پس از آن ۱۴۴/۵۵ هستیم.

تحلیل روزانه پوند به ین ۲۷ جولای

پوند به ین  به روند نزولی خود ادامه داده و پایداری خود را زیر سطح ۱۴۶/۶۰ حفظ کرده و در کانال نزولی به ادامه روند منفی خود ادامه میدهد. EMA50 نیز از ادامه روند نزولی حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی می شود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱۴۵/۰۰ و پس از آن ۱۴۴/۴۰ هستیم. 

در صورت شکست سطح رزیستنس ۱۴۶/۶۰ روند نزولی پایان یافته و قیمت به سمت اهداف مثبت در ۱۴۸/۰۵ خواهد رفت.