نوشته‌ها

تحلیل روزانه یورو به دلار ۹ آگوست

یورو به دلار دیروز سطح ۱/۱۵۸۹ را تاچ کرد اما موفق به شکست این خط نشده و مقداری به سمت بالا بازگشت. 

قیمت معاملات امروز خود را با نزول آغاز کرد و استوک استیک در حال خروج از منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزولی می باشد. 

برای دوره های پیش رو نزول پیش بینی می شود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۵۲۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۱۶۴۵ روند نزولی متوقف خواهد شد.

تحلیل روزانه یورو به دلار ۸ آگوست

یورو به دلار در معاملات دیروز خود صعود داشت و معاملات امروز خود را نیز با صعود آغاز کرد. قیمت در این صعود تا سطح رزیستنس ۱/۱۶۲۱ بالا رفت. EMA50 با ایجاد ساپورت زیر قیمت از ادامه صعود حمایت میکند. از طرفی استوک استیک در حال نوسان در منطقه اشباع خرید برای کسب مومنتوم مثبت می باشد. 

به طور کلی برای دوره های پیش رو روند صعودی پیش بینی میشود و در این صعود در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱/۱۶۸۵ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۱۵۸۹ قیمت وارد روند نزولی خواهد شد. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۷ آگوست

جفت ارز EURUSD در نزول دیروز خود موفق به شکست ساپورت ۱/۱۵۳۵ نشد وبه سمت سطح ۱/۱۵۵۴ حرکت کرد و سعی در شکست این سطح نمود اما همچنان در حال نوسان زیر آن می باشد. 

استوک استیک در منطقه اشباع خرید قرار داشته و سیگنال نزول میدهد. از طرفی EMA50 نیز از ادامه نزول حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۴۶۰ هستیم مگر اینکه سطح ۱/۱۶۴۰ شکسته شده و قیمت بالای این سطح قرار گیرد. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۶ آگوست

یورو به دلار به روند نزولی خود ادامه داد و به هدف ما ۱/۱۵۵۴ رسید و در حال نوسان حول این سطح می باشد. استوک استیک در منطقه اشباع فروش در حال نوسان می باشد و EMA50 نیز همچنان سیگنال نزول میدهد. 

برای دوره های پیش رو همچنان روند نزولی معتبر می باشد در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۴۶۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۱۶۴۰ روند نزولی پایان یافته و وارد روند صعودی خواهیم شد.

تحلیل روزانه یورو به دلار ۳ آگوست

یورو به دلار به نزول خود ادامه میدهد و به سمت هدف ما در حرکت است. EMA50 از ادامه نزول حمایت می کند و سیگنال نزول میدهد.

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱/۱۵۵۴ هستیم. شرط ادامه روند نزولی پایداری قیمت زیر سطح ۱/۱۷۳۵ می باشد. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۲ آگوست

جفت ارز EURUSD در نزول دیروز خود به سطح هدف ما در ۱/۱۶۳۰ رسید و به نزول خود ادامه داد.

EMA50 به نزول ادامه میدهد و از طرفی قیمت پایداری خود را زیر سطح ۱/۱۷۳۵ حفظ کرده است. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۵۵۴ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۱۷۳۵ و قرار گرفتن قیمت بالای این سطح،‌روند نزولی متوقف خواهد شد. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۱  آگوست

یورو به دلار در صعود دیروز خود سطح رزیستنس کلیدی ۱/۱۷۴۰ را تاچ کرد و مجددا به زیر این سطح بازگشت و پایداری خود را زیر آن حفظ کرد.

EMA50 سعی در جلوگیری از صعود قیمت دارد. از طرفی قیمت ساپورت مثلث متقارن را شکسته و در حال گذر از آن می باشد که این نشان از ادامه نزول دارد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۶۳۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۱۷۴۰ و قرار گرفتن قیمت آن ، روند نزولی متوقف شده و وارد روند صعودی خواهیم شد. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۳۱ جولای

یورو به دلار در صعود روز گذشته خود بالای سطح ۱/۱۷۰۵ قرار گرفت. قیمت در معاملات امروز خود تا سطح رزیستنس کانال نزولی صعود داشت و در حال نوسان زیر این سطح می باشد. 

قیمت همچنان پایداری خود را زیر سطح ۱/۱۷۴۰ حفظ کرده است و از طرفی استوک استیک در منطقه اشباع خرید سیگنال نزول میدهد. 

در صورت شکست سطح ۱/۱۷۲۳ قیمت ابتدا تا رزیستنس ۱/۱۷۴۰ صعود داشته و پس از آن به سمت اهداف بالاتر حرکت خواهد کرد. روند کلی برای امروز نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۶۶۰ هستیم.

در صورت شکست ۱/۱۷۴۰ قیمت وارد روند صعودی با هدف ۱/۱۷۸۰ خواهد شد. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۳۰ جولای

یورو به دلار در معاملات نزولی روز جمعه خود تا ساپورت ۱/۱۶۱۵ نزول داشت اما موفق به شکست این سطح نشده و مجددا به سمت بالا بازگشت و معاملات امروز را با نوسان حول سطح ۱/۱۶۵۵ آغاز کرد.

استوک استیک در منطقه اشباع خرید سیگنال نزول میدهد و از طرفی قیمت پایداری خود را زیر سطح ۱/۱۷۴۰ حفظ کرده است. EMA50 نیز از این نزول حمایت میکند

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۱۵۵۴ هستیم. در صورت شکست ۱/۱۷۴۰ روند نزولی پایان خواهد یافت. 

تحلیل روزانه یورو به دلار ۲۷ جولای

یورو به دلار دیروز  تا سطح هدف ما در ۱/۱۶۵۴ نزول داشت و معاملات امروز خود را با نوسان حول ۱/۱۶۴۷ آغاز کرد تا مومنتوم مثبت برای صعود اصلاحی را بدست آورد. 

استوک استیک در منطقه اشباع فروش سیگنال صعود میدهد و از طرفی EMA50 سیگنال ادامه نزول میدهد.

امروز پس از یک صعود اصلاحی تا سطح ۱/۱۶۶۸ روند نزولی مجددا از سر گرفته میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح  ۱/۱۵۵۴ هستیم. در صورت شکست ۱/۱۷۴۰ و قرار گرفتن قیمت بالای این سطح، روند نزولی متوقف خواهد شد.