نوشته‌ها

تحلیل روزانه پوند به دلار ۹ آگوست

قیمت پوند به دلار در نزول دیروز به ساپورت کانال نزولی رسید اما موفق به شکست آن نشده و مقداری بالای این سطح نوسان داشت. 

EMA50 از ادامه نزول حمایت میکند و از طرفی قیمت پایداری خود را زیر سطح ۱/۲۹۶۲ حفظ کرده است. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۸۰۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۲۰۶۲ و قرار گرفتن قیمت بالای این سطح، روند نزولی پایان خواهد یافت. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۸ آگوست

پوند به دلار معاملات خود را با نوسان حول ۱/۲۹۳۵ آغاز کرد. EMA50 سیگنال نزولی میدهد و در انتظار از سرگیری روند نزولی و نزول تا سطح ۱/۲۸۰۰ هستیم

برای امروز روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۸۰۰ هستیم مگر اینکه سطح ۱/۲۹۶۲ شکسته شده و قیمت بالای آن قرار گیرد. در صورت شکست این سطح قیمت به سمت ۱/۳۰۶۰ خواهد رفت. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۷ آگوست

جفت ارز GBPUSD دیروز نزول قدرتمندی داشت تا نزدیکی هدف اول ما در ۱/۲۹۰۵ پیش رفت اما پس از تاچ سطح ساپورت ۱/۲۹۲۰ موفق به شکست آن نشده و معاملات امروز خود را با صعود آغاز کرد.

استوک استیک سیگنال صعود میدهد. از طرف دیگر EMA50 سیگنال نزول داده و از ادامه روند نزولی حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو پس از صعود اصلاحی ، انتظار ادامه روند نزولی میرود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۸۵۰ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۳۰۹۰ روند نزولی متوقف خواهد شد. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۶ آگوست

پوند به دلار معاملات امروز خود را نیز با نزول آغاز کرد و تا نزدیکی سطح هدف ما پیش رفت. قیمت همچنان در کانال نزولی قرار داشته و به سمت پایین در حرکت است و EMA50 از ادامه این روند نزولی حمایت میکند. 

برای دوره های پیش رو در میان مدت و کوتاه مدت روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۰۵ و پس از آن۱/۲۸۴۵ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۳۰۹۰ قیمت به سمت ۱/۳۲۲۸ خواهد رفت.

تحلیل روزانه پوند به دلار ۳ آگوست

پوند به دلار در نزول دیروز به هدف ما در ۱/۳۰۲۸ رسید و از آنجا به نزول خود تا سطح ساپورت ۱/۲۹۷۹ ادامه داد اما موفق به شکست این سطح نشده و مجددا مقداری به سمت بالا بازگشت. 

قیمت زیر سطح ۱/۳۰۰۰ قرار گرفت و  EMA50 نیز سیگنال نزول میدهد. 

برای دوره های پیش رو در میان مدت و کوتاه مدت روند نزولی همچنان معتبر می باشد و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱/۲۹۴۶ هستیم. در صورت شکست سطح ۱/۳۱۲۵ روند نزولی پایان یافته و وارد روند صعودی خواهیم شد. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۲ آگوست

پوند به دلار از خط گردن الگوی سر و شانه گذر کرد و به سمت هدف ما در ۱/۳۰۴۵ در حرکت می باشد. 

قیمت همچنان پایداری خود را زیر سطح ۱/۳۲۲۶ حفظ کرده است و از طرفی EMA50 نیز از ادامه روند نزولی حمایت میکند . 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۳۰۲۸ هستیم. شرط ادامه نزول پایداری قیمت زیر سطح ۱/۳۲۲۶ می باشد. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۱ آگوست

پوند به دلار تنها تا چند پیپ مانده به سطح هدف ما در ۱/۳۰۸۰ نزول داشت اما موفق به شکست سطح ساپورت نشده و مقداری به سمت بالا بازگشت. قیمت معاملات امروز خود را با نوسان حول ۱/۳۰۱۱ آغاز کرد. 

الگوی سر و شانه تکمیل شده است و در صورت شکست خط گردن در ۱/۳۰۹۷ قیمت وارد روند نزولی با هدف ۱/۳۰۴۵ خواهد شد. EMA50 نیز از ادامه این نزول حمایت میکند و استوک استیک نیز سیگنال نزول میدهد

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۳۰۴۵ هستیم. در صورت شکست ۱/۳۲۲۶ روند نزولی متوقف خواهد شد. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۳۱ جولای

پوند به دلار در صعود دیروز خود پس از گذر از سطح ۱/۳۱۳۰ موفق به شکست رزیستنس کانال نزولی و ادامه صعود به سمت ۱/۳۲۲۸ نشد و همچنان زیر این سطح پایدار ماند.  

استوک استیک در حال ورود به منطقه اشباع خرید و حمایت از روند نزولی می باشد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۳۰۸۰ هستیم. 

در صورت شکست قطعی ۱/۳۲۲۸ قیمت وارد روند صعودی خواهد شد. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۳۰ جولای

پوند به دلار همچنان زیر سطح ۱/۳۲۲۸ و درون کانال نزولی قرار دارد و استوک استیک نیز سعی در ورود به منطقه اشباع خرید و ارائه سیگنال نزول دارد. 

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی می شود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به ۱/۲۹۶۲ هستیم. در صورت شکست قطعی سطح رزیستنس ۱/۳۱۳۰ قیمت به سمت سطح رزیستنس ۱/۳۲۲۸ خواهد رفت .

مادامیکه قیمت پایداری خود را زیر سطح ۱/۳۲۲۸ حفظ کند روند کلی ما نزولی پیش بینی میشود. 

تحلیل روزانه پوند به دلار ۲۷ جولای

پوند به دلار در معاملات نزولی دیروز خود مجددا به کانال نزولی بازگشت و به سطح هدف ما نزدیک شد. EMA50 از ادامه روند نزولی حمایت میکند و پایداری قیمت زیر سطح ۱/۳۲۲۶ این نزول را تقویت میکند.

برای دوره های پیش رو روند نزولی پیش بینی میشود و در این نزول در انتظار رسیدن قیمت به سطح ۱/۳۰۲۶ هستیم مگر اینکه سطح ۱/۳۲۲۶ شکسته شده و قیمت بالای این سطح قرار بگیرد.